Devşirme Zaferler

Devşirme Zaferler

Devşirme Zaferler

Ben Türk gençIiğinin spor yaparak güçIü oImasını isterim. Atatürk

Sporun endüstrileşmesi ile birlikte spor faaliyetlerinde elde edilecek başarılar önemli bir boyuta ulaşmıştır.  Modern insanın sağlıklı yaşamının bir unsuru olarak spor, gündelik aktivite olmanın yanı sıra taraftarlık kültü ile geniş kitleler üzerindeki etkisi ile son 25 yıllık süreçte önemli pazarlama aracı haline de gelmiştir.  Sporun bir endüstri halini alması, doğasında olan adil mücadele ve rekabeti erozyona uğratmıştır.  Günümüzde, ulusal ve uluslararası düzeyde spor örgütlenmeleri endüstri haline gelen sporda yaşanan ahlaki erozyonun önüne geçmek için ciddi bir çaba içindedir.

Doping, şike vb gayri yasal ve ahlaki uygulamaların önüne ne kadar geçilmek istenirse istensin, sonuç odaklı yaklaşımlar nedeniyle, sporun ruhu ile bağdaşmayan bu uygulamalar yaygınlaşmaktadır. En son Rusya'da düzenlenen Soçi Olimpiyat oyunlarında, Rus sporcuların bir devlet politikası olarak, sistematik şekilde doping yapmış olmaları durumunun vahameti açısından önemlidir.

Ben "Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" diyen bir kurucu lidere sahip olan ülkemiz açısından da durum pek farklı değildir.  TBMM tarafından Sporda Doping Araştırma Komisyonu kurulmak zorunda kalınmıştır.Komisyon raporu Türkiye'nin doping açısından çok sıkıntılı olduğunu ayan beyan ortaya koymuştur.Buna ek olarak, İstanbul Olimpiyat adaylığında Türkiye'nin önüne doping yapan sporcular bir engel olarak çıkmıştır.

Toplum olarak mücadele etmekten çok, sonuca odaklı bir yaklaşım içinde olmamız nedeniyle,Türkiye olarak milli formayı yabancılara giydirmekten pek imtina etmemekteyiz.Halter,güreş gibi belli başlı disiplinler hariç olmak üzere Olimpik başarılarımızın tamamına yakını, başka milliyetlere tabi "devşirme" sporculardan elde edilmektedir.  Söz konusu başarılar kısa süreli tatminler sağlasa bile uzun soluklu olarak Türk Sporunun ve Türk Sporcusunun gelişimine ket vurmaktadır. Bu tür zaferlerin ise "sanal zaferler" olduğunu tartışmak bizce yersizdir.

Başarının salt sonuca odaklandığı bir eğitim sistemi ile sağlıklı bireyler yetiştirmek mümkün değildir.  Kısa süreli "kazanmışlık hissi" için geleceğin teminatı olarak gördüğümüz gençlerin mücadele olanaklarının ellerinden alınması doğru değildir. Sporun, temel dinamikleri olan mücadele ve rekabetin adil bir şekilde tesis edilmesi için toplumun sonuç odaklı zaferlerden tatmin duygusunun kırılması gerekmektedir.  Rekabet etmenin ve mücadelenin keyfine varamayan gençlerden ileride sağlıklı bireyler olmalarını beklemek hayalcilik olacaktır.

Devşirme zaferler için yabancı sporculara harcanan imkan ve olanakların Türk sporcusuna harcanması ve gerçek zaferlerin sabır ve dirayet ile elde edileceğinin bilincine sahip yeni bir spor yaklaşımının uygulamaya konulması gerekmektedir.  Sanal zaferler yerine, gerçek zaferlerin tatmini ancak bu şekilde elde edilecektir.

Murat Kececiler

Related Articles

Leave a Reply

Close
%d blogcu bunu beğendi: